Vastuunkantajien palveri

19.15 » Vastuunkantajien palveri » Kaikki musiikki vastuunkannosta kiinnostuneet myös tervetuloa