18.00 » Sanan ja rukouksen ilta

15.00 » Talkoot » Kokoontuminen Niemille